RIZA ÇEL?KKOL YEM?NL? MAL? MÜ?AV?R

1949 YILINDA Denizli?de do?dum. 1966 y?l?nda Denizli Lisesini ve 1971 y?l?nda da ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesini bitirdim.

1972 y?l?nda Maliye Bakanl??? taraf?ndan aç?lan Hesap Uzmanl??? Yard?mc?l??? s?nav?n? kazanarak meslek hayat?na ba?lad?m.

1975 y?l?nda yeterlilik s?nav?nda ba?ar? göstererek Hesap Uzmanl????na atand?m. 29.02.1980 y?l?nda Ba? Hesap Uzman? oldum. 29.09.1981 tarihinde Hesap Uzmanlar?ndaki Ba? Hesap Uzmanl??? görevinden ayr?larak özel sektöre geçtim.

 

çeyrek alt?n